Det er for tiden problemer med tilkoblingen til eksterne ressurser som Datafangst er avhengig av. Enkelte funksjoner i applikasjonen vil derfor ikke fungere som de skal. For oppdatert informasjon, se NVDB Status.